Stichting tot behoud van Elburger botters
Stichting

Stichting

 

 

Elburg en de visserij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Botters, bonzen, pluten, vissers en netten hebben lange tijd het beeld bepaald van het voormalige Hanzestadje. De Kop van ’t Ende als haveningang en de Vischpoort, de visafslag en de Werf Balk vormden de karakteristieke plekken aan de oude binnenhaven.

Op 28 mei 1932, werd het laatste stroomgat ‘de Vlieter’ in de Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland gedicht. De Zuiderzee was niet meer, het IJsselmeer een feit. De woeste zee was getemd en dat garandeerde de veiligheid van het achterland. Zo ook voor Elburg. Voor veel vissers betekende dit echter tevens het einde van hun broodwinning, hun vaak unieke schepen werden verkocht.

De oude tijden keren niet meer terug. Of zoals Willy van Hemert het zo treffend verwoordde in de Zuiderzeeballade:

Waar is het water, waar is de haven?

Waar je altijd horen kon; ‘We gaan aan boord’.

Wel werd in 1975 de Stichting tot Behoud van Elburger Botters, in de volksmond de botterstichting, opgericht. In de oprichtingsakte werd naast het ‘aankopen, beheren en opnieuw in de vaart brengen en houden van Elburger vissersvaartuigen ook gesproken over het herstellen en in ere houden van de haven van Elburg als thuishaven van deze vissersvaartuigen, als bijdrage tot het behoud van het historische aanzicht van de stad in het algemeen en als tastbaar bewijs van haar historische betekenis als vissersplaats in het bijzonder’.

De Stichting heeft in haar bijna 40-jarige bestaan haar bestaansrecht meer dan bewezen; zij geniet landelijke bekendheid vanwege haar cultuurhistorische en sociaal maatschappelijke betrokkenheid bij Elburg en de regio. Met ondersteuning van de gemeente, de provincie, het bedrijfsleven, ongeveer honderd vrijwilligers van de Botterstichting en een veel¬voud aan donateurs is zij een solide organisatie die zich voortdurend en vol enthousiasme bezighoudt om het historisch varend erfgoed van Elburg letterlijk en figuurlijk in de vaart te houden en voor het nageslacht te bewaren. Daarmee is aan de eerste doelstelling zeker voldaan; een tiental historische Elburger vissersvaartuigen heeft de haven weer als vaste ligplaats gevonden.

Maar dat betekent allerminst dat wij op onze lauweren rusten. De Stichting tot Behoud van Elburger Botters is ook nadrukkelijk initiatiefnemer en partner bij het herstellen en in ere houden van de historische haven. Zo werd in 2008 de werf van de firma Balk overgenomen en na een grondige renovatie heeft de ruim 200 jaar oude werf weer een historisch aanblik gekregen en is daarmee opnieuw beeld¬bepalend voor de historische aanblik van de vestingstad. De botter museumwerf “de Hellege” geeft de botterstichting nog meer mogelijkheden om aan hun sociaal maatschappelijke betrokkenheid meer inhoud te geven. Zo neemt het aantal vrijwilligers  jaarlijks toe en is er een verscheidenheid aan werkzaamheden binnen de stichting. Op deze manier voelen steeds meer vrijwilligers zich thuis bij de botterstichting en zo worden onze doelstellingen, in een sfeer van saamhorigheid en oog voor het cultureel erfgoed wat Elburg rijk is en het belang om dit in stand te houden voor de toekomst, gerealiseerd.

 
Download hier ons beleidsplan (PDF formaat).
Download hier onze jaarcijfers (PDF formaat).
Download hier onze statuten.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Contact

Stel een vraag of plaats een opmerking, u krijgt
zo snel mogelijk antwoord van ons!

Locaties:

Klik op de locaties voor meer informatie