X

Ik wil bijdragen aan het herstel van de EB 15:

  Betaling via IDeal

Botterstichting Elburg - IBAN: NL80RABO0301992789
Menu
 
 
 
50%

Kiellegging 12 december 2018

Hoog bezoek en veel belangstelling voor kiellegging EB 15Kiellegging 12 december 2018

 

Onder grote belangstelling werd op 12 december door gedeputeerde van de provincie Gelderland mevrouw J. Meijers en wethouder A.J. Klein van de gemeente Elburg, de kiel gelegd van de EB 15. Daarmee ging de restauratie van deze fameuze botter officieel van start.

Het was gezellig druk op de werf van de Botterstichting en er heerste ook een gezonde spanning. Niet verwonderlijk want er was ‘hoog’ bezoek voor de kiellegging van de EB 15. Naast de gedeputeerde van de provincie Gelderland, mevrouw J. Meijers en wethouder Arjan Klein, was ook burgemeester Jan Nathan Rozendaal aanwezig voor deze feestelijke start.

Samenwerken

Natuurlijk maakten de genodigden gebruik van de gelegenheid om enige woorden te spreken. Gedeputeerde Meijers, memoreerde dat zij al eerder op bezoek was geweest bij de Botterstichting. ‘Ik heb hier toen, als kennismaking, een rondleiding gekregen. Maar wat ik vandaag zie en voel, is de enorme kracht die van de vrijwilligers afstraalt. Het is duidelijk dat de Botterstichting een heel belangrijke taak vervult in deze gemeenschap. Het Leer- Werkproject speelt hierin ook een bijzondere rol. Hier leer je niet alleen het vaak lastig te plannen restauratiewerk, hier leer je ook wat samenwerken is in de praktijk. Ik wens iedereen heel veel succes met dit prachtige project.’

Brede rol

Jan Nathan Rozendaal vulde de gedeputeerde aan door zijn waardering uit te spreken voor de bredere rol die de Botterstichting in Elburg vervult. ‘Door het Leer- Werkproject wordt niet alleen het cultureel erfgoed in stand gehouden, maar worden mensen ook aan het werk geholpen. Bovendien zet de Botterstichting onze mooie stad Elburg op de kaart. Toeristen worden aangetrokken door de ‘oude’ werf van Daan Balk en het Bottermuseum. En ik maak zo nu en dan dankbaar gebruik van de bestuurskamer hier op de werf wanneer ik speciale gasten ontvang .

‘En nu dan dit bijzondere moment’, vervolgde Rozendaal. ‘De start van de restauratie van de legendarische EB 15. Ik heb mij laten vertellen dat de Elburger Peter van der Heide het schip in 1923 voor 2.200 gulden kocht. Nadat hij het schip, na de afsluiting van de Zuiderzee, met pijn in zijn hart verkocht, heeft de EB 15 veel eigenaren gekend. Uiteindelijk kwam het weer in handen van de Elburger Henk Schreurs, die het op zijn beurt aan de Botterstichting schonk. Wel moest de Botterstichting beloven de EB 15 weer in oude glorie te herstellen.’

De burgemeester feliciteerde de Botterstichting dat dit enorme project nu van de grond is gekomen. ‘Mede door de financiële steun van de provincie is het gelukt, maar er is nog meer geld nodig. Zelfs heel wat meer nullen dan het oorspronkelijke aankoopbedrag van die 2.200 gulden. Maar ik twijfel er niet aan dat de Botterstichting er ook in slaagt nog meer sponsoren te vinden. Voor zo'n mooi project moet dat lukken!

Gemeente botter?

Voordat werd over gegaan tot de officiële handeling van de kiellegging, nam voorzitter Henk Walles nog kort het woord. Hij bedankte Tom Pegels voor zijn jarenlange betrokkenheid en ambtelijke steun voor het Leer- Werkproject. ‘Ik ben ook bijzonder blij met de grote belangstelling en betrokkenheid van de gemeente Elburg. Dat laatste bracht mij op een idee. Wij moeten als bestuur niet allen voor de financiële gezondheid van de Botterstichting zorgen, maar ook rekening houden met wat wij van onze vrijwilligers kunnen vragen. Ik ben bang dat wij zo langzamerhand een beetje aan onze maximale spankracht zitten. Op de extra onderhoudskosten die nog een botter met zich meebrengen, zitten wij eigenlijk niet te wachten. Daarom wil ik graag het idee bij de gemeente in de week leggen om van de EB 15 een gemeentebotter te maken.’ 

Dit voorstel werd in ieder geval al door de aanwezigen goedgekeurd en met warm applaus ontvangen.

Zeedoop

Tot slot kreeg oud-voorzitter en beschermheer Henk Hulst de microfoon in handen. Hij vertelde dat hij een bijzondere band met de EB 15 had. ‘Op mijn 10de kreeg ik mijn zeedoop. Ik werd door de vissers gewaarschuwd dat het wel eens ruw kon worden op zee. Tegen zeeziekte moest ik dan maar een polletje gras meenemen. In de volle overtuiging dat dat zou helpen, kwam ik met mijn polletje aan boord. En natuurlijk was ik na een uur al zo ziek als een hond!’

Met deze mooie anekdote over de EB 15, begaf het gezelschap zich naar de hal waar de EB 15 – of wat er van over was – was neergelegd. Mevrouw Meijers en de heer Klein duwden de kiel vakkundig en heel soepel op z'n plek. De start van een restauratieproject dat drie jaar zal duren, was een feit. 

 

Kader 

Wilt u het restauratieproject financieel steunen? Neem dan contact op met www.botterselburg.nl. U kunt ook al helpen door certificaten van €15 te kopen of een sleutelhanger aan te schaffen van € 7,50. Misschien een leuk Kerstcadeau?