X

Deel uw ervaringVerzenden

Voorwaarden

 1. De botters worden uitsluitend verhuurd met bemanning; te weten een schipper en een opstapper.
 2. A. De stichting is WA verzekerd, ook jegens opvarenden.
  B. De huurder is aansprakelijk voor de schade die door enig onrechtmatig handelen van de huurder of zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
  C. Huurder is voor de in lid b bedoelde schade jegens de stichting slechts draagplichtig voor zover de verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico is voor rekening van de huurder.
 3. Indien als gevolg van slechte weersomstandigheden (o.a. te harde wind) de tocht niet kan doorgaan, wat wordt bepaald door de schipper, zal in onderling overleg een andere datum worden vastgelegd. Is dit niet mogelijk dan zal EURO 12,50 annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, danwel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht:
  a. Bij annulering of wijziging van het aantal botters meer dan 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: EURO 12,50 annuleringskosten
  b. Bij annulering of wijziging van het aantal botters tussen 2 en 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 50% van de huursom
  c. Bij annulering of wijziging van het aantal botters binnen 2 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 75% van de huursom
  d. Het niet doorgaan van de vaart als gevolg van een aan de stichting toe te rekenen oorzaak geeft het recht op terugbetaling van 100% van de eventueel reeds betaalde huursom.


NB. De botter is geen luxueus jacht, maar een antiek, zeilend vissersvaartuig met primitieve voorzieningen. Voor catering kan gezorgd worden.

De kosten dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen vanaf de fatuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer ING Bank 7695015 t.n.v. Stichting tot behoud van Elburger Botters onder vermelding van naam en datum.
Als de betaling binnen de gestelde betalingstermijn bij ons binnen is dan is de boeking definitief.
Mocht echter blijken dat de betaling niet binnen de gestelde termijn niet is voldaan dan behouden wij het recht om de boeking te annuleren.

VaarKracht bij de Botterstichting in Elburg

VaarKracht bij de Botterstichting in Elburg

Woensdag 3 juli 2019 heeft de Botterstichting vijf botters beschikbaar gesteld voor de gasten van VaarKracht. Sinds zeven jaar biedt deze stichting mensen met kanker de gelegenheid om kosteloos een dagje uit te waaien op het water, om voor even los te komen van de dagelijkse zorgen. Het was voor zowel de gasten als voor alle vrijwilligers een bijzonder mooie dag. De gasten werden in de watten gelegd, en genoten van deze volledig verzorgde dag. De Botterstichting heeft met heel veel plezier meegewerkt aan deze dag. Via de site vaarkracht.nl ontvingen we onderstaand verslag.

 

 

Het is rond tien uur al heel bedrijvig en levendig in Elburg. Vele (buitenlandse) toeristen doen het stadje aan en dat geeft een gezellige sfeer. Aan de kade van de Havenstraat lagen de botters gereed om voor de gasten van VaarKracht een mooie vaartocht te verzorgen. Met de vlaggen, zitzakken en dekens kleurden de botters VaarKracht blauw en dat was een mooi gezicht.

De gasten werden ontvangen in Brasserie aan de Gracht. De gasten liepen door het restaurant naar beneden, door een galerie en werkplaats waar kunstwerken gemaakt werden. In de benedenzaal en op het terras werd koffie en lekkers aangeboden.

De gasten en schippers waren rond 12.00uur allemaal aanwezig en lieten zich welkom heten door wethouder Willem Krooneman. Ook Anko van Botterstichting Elburg heette allen welkom. Inmiddels stond de schipperslunch gereed en werd men uitgenodigd voor de lunch.

Na de lunch werden de gasten en de schippers samengebracht en liep men naar kade waar de botters gereedlagen om in te schepen.  Het was een gezellige drukte op de kade en dat trok veel bekijks.

Er stond een gezelschap te kijken die speciaal voor de botters naar Elburg was gekomen en zich afvroeg wat VaarKracht was. Men viel met de neus in de boter, want beiden werden uitgenodigd om op een van de botters mee te varen.

Nadat de gasten aan boord waren verlieten de botters een voor een de kade. Het was heerlijk weer met een mooi windje. Het zeilen was voor de meeste gasten niet het belangrijkste. Men genoot van het water, de prachtige omgeving en het gezellig samenzijn. Met zoveel genieten vergeet je dan ook makkelijk de tijd.

Tijdens het varen werd de botterwerf in gereedheid gebracht om de gasten weer te ontvangen. Het duurde even voor de eerste botters arriveerden, maar het was allemaal te mooi om er mee te stoppen.

Toch was de terugkomst ook weer vol verrassingen.  De wethouder hielp de gasten van boord en de ontvangstruimte was in het hart van de werf, waar nog gewoon aan de botters gewerkt werd. Men rook er naar teer, olie, hout en alles wat bij een ambachtelijk bedrijf hoort.

Door twee Elburgse zussen werd een achtergrondmuziekje gespeeld; een brede plank was de bar met drankjes, hapjes en een zelfgebakken visje. Er was ook gelegenheid om het museum te bezoeken.

Helaas moest aan deze mooie vaardag ook een einde komen en Angela de coördinator van VaarKracht bedankte de Botterstichting, schippers en anderen voor deze onvergetelijke dag.

 

VaarKracht bij de Botterstichting in Elburg VaarKracht bij de Botterstichting in Elburg VaarKracht bij de Botterstichting in Elburg VaarKracht bij de Botterstichting in Elburg 

Eerder verschenen:

Maatregelen Coronavirus
Vrijwilligers voor het museum gezocht!
Rabo Scholenwedstrijd 2019
Uitslag Rabo ClubSupport
Jeugd heeft de toekomst
12 december officiele start restauratie EB15
19 oktober EB15 gaat naar binnen