X

Deel uw ervaringVerzenden

Voorwaarden

 1. De botters worden uitsluitend verhuurd met bemanning; te weten een schipper en een opstapper.
 2. A. De stichting is WA verzekerd, ook jegens opvarenden.
  B. De huurder is aansprakelijk voor de schade die door enig onrechtmatig handelen van de huurder of zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
  C. Huurder is voor de in lid b bedoelde schade jegens de stichting slechts draagplichtig voor zover de verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico is voor rekening van de huurder.
 3. Indien als gevolg van slechte weersomstandigheden (o.a. te harde wind) de tocht niet kan doorgaan, wat wordt bepaald door de schipper, zal in onderling overleg een andere datum worden vastgelegd. Is dit niet mogelijk dan zal EURO 12,50 annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, danwel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht:
  a. Bij annulering of wijziging van het aantal botters meer dan 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: EURO 12,50 annuleringskosten
  b. Bij annulering of wijziging van het aantal botters tussen 2 en 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 50% van de huursom
  c. Bij annulering of wijziging van het aantal botters binnen 2 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 75% van de huursom
  d. Het niet doorgaan van de vaart als gevolg van een aan de stichting toe te rekenen oorzaak geeft het recht op terugbetaling van 100% van de eventueel reeds betaalde huursom.


NB. De botter is geen luxueus jacht, maar een antiek, zeilend vissersvaartuig met primitieve voorzieningen. Voor catering kan gezorgd worden.

De kosten dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen vanaf de fatuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer ING Bank 7695015 t.n.v. Stichting tot behoud van Elburger Botters onder vermelding van naam en datum.
Als de betaling binnen de gestelde betalingstermijn bij ons binnen is dan is de boeking definitief.
Mocht echter blijken dat de betaling niet binnen de gestelde termijn niet is voldaan dan behouden wij het recht om de boeking te annuleren.

Rabo Scholenwedstrijd 2019

Rabo Scholenwedstrijd 2019

Al 20 jaar organiseert de Botterstichting samen met de Rabobank een wedstrijd voor scholieren van het voortgezet onderwijs. Jongeren van ongeveer 15 jaar oud mogen met botters van zo’n 100 jaar oud de strijd met elkaar aangaan. Dit jaar waren er op 11 oktober vijf botters vol enthousiaste scholieren die hun uiterste best deden om de soms heftige omstandigheden te trotseren. 

 

De vrijdag van de wedstrijd was een stormachtige dag met heel veel wind en regen. De wedstrijdleiding werd hierdoor gedwongen tot het verzinnen van een zeer creatieve wedstrijdbaan. Normaal gesproken wordt de wedstrijd op het Veluwemeer rondom Pierland gevaren, maar dat was met die harde wind niet mogelijk. Vandaar dat er werd uitgeweken naar het iets rustigere Drontermeer.  

 

De wedstrijd bestaat uit meerdere onderdelen, zodat iedereen de kans heeft om met de grootste beker terug naar school te gaan. Natuurlijk gaat het om zo snel mogelijk zeilen, maar daarnaast is behendigheid en kennis van de botters en visserij ook belangrijk. 

Vanaf de Elburgerbrug tot in het Reevediep werd er gezeild, met onderweg diverse tussenstops. En juist die tussenstops maakten het tot een spannende en uitdagende dag. 

 

Honderd jaar geleden hadden de botters nog geen moto, en werd alles al zeilend en bomend gedaan (bomen betekent dat je met een lange houten stok zelf de botter vooruit duwt). De wedstrijdleiding had bedacht dat de botters onderweg in drie kleine haventjes moesten aanleggen en dat zonder de motor te gebruiken. Dat vereist een hoop behendigheid van de bemanningen en een perfecte timing met het laten zakken van de zeilen. En ook het hijsen van de zeilen bij vertrek luistert nauw. 

 

In elk haventje was een opdracht voor de scholieren waarbij ze punten konden verdienen. Een van de opdrachten was een vragenlijst invullen, waarbij ze geen gebruik mochten maken van internet om de antwoorden op te zoeken! En mede door deze vragenlijst kon het gebeuren dat de eerste prijs niet naar de snelste botter ging, maar naar het team dat overall het beste had gepresteerd. 

 

De prijzen werden na afloop uitgedeeld door een vertegenwoordiger van de Rabobank en de voorzitter van de Botterstichting. Maar niemand ging met lege handen weg, want alle kinderen gingen met een onvergetelijke ervaring en vol spannende verhalen naar huis. 

 

De uitslag van de 20ste Raboscholenwedstrijd:

1e prijs Oosterlicht 1 

2e prijs Oosterlicht 2 

3e prijs LFC 

4e prijs Veluvine 

5e prijs Van KinsbergenEerder verschenen:

Maatregelen Coronavirus
Vrijwilligers voor het museum gezocht!
Uitslag Rabo ClubSupport
VaarKracht bij de Botterstichting in Elburg
Jeugd heeft de toekomst
12 december officiele start restauratie EB15
19 oktober EB15 gaat naar binnen