X

Deel uw ervaringVerzenden

Voorwaarden

  1. De botters worden uitsluitend verhuurd met bemanning; te weten een schipper en een opstapper.
  2. A. De stichting is WA verzekerd, ook jegens opvarenden.
    B. De huurder is aansprakelijk voor de schade die door enig onrechtmatig handelen van de huurder of zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
    C. Huurder is voor de in lid b bedoelde schade jegens de stichting slechts draagplichtig voor zover de verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico is voor rekening van de huurder.
  3. Indien als gevolg van slechte weersomstandigheden (o.a. te harde wind) de tocht niet kan doorgaan, wat wordt bepaald door de schipper, zal in onderling overleg een andere datum worden vastgelegd. Is dit niet mogelijk dan zal EURO 12,50 annuleringskosten in rekening worden gebracht.
  4. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, danwel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht:
    a. Bij annulering of wijziging van het aantal botters meer dan 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: EURO 12,50 annuleringskosten
    b. Bij annulering of wijziging van het aantal botters tussen 2 en 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 50% van de huursom
    c. Bij annulering of wijziging van het aantal botters binnen 2 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 75% van de huursom
    d. Het niet doorgaan van de vaart als gevolg van een aan de stichting toe te rekenen oorzaak geeft het recht op terugbetaling van 100% van de eventueel reeds betaalde huursom.


NB. De botter is geen luxueus jacht, maar een antiek, zeilend vissersvaartuig met primitieve voorzieningen. Voor catering kan gezorgd worden.

De kosten dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen vanaf de fatuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer ING Bank 7695015 t.n.v. Stichting tot behoud van Elburger Botters onder vermelding van naam en datum.
Als de betaling binnen de gestelde betalingstermijn bij ons binnen is dan is de boeking definitief.
Mocht echter blijken dat de betaling niet binnen de gestelde termijn niet is voldaan dan behouden wij het recht om de boeking te annuleren.

Geslaagde RABO-scholierenrace

Geslaagde RABO-scholierenrace

Op vrijdag 12 oktober 2018 vond de 19de editie van de Rabo-scholierenrace plaats in Elburg. Deze wedstrijd, georganiseerd door de Botterstichting en de Rabobank, is bedoeld om leerlingen uit het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met het reilen en zeilen op een botter.

Zes botters werden ‘s ochtends vroeg gereed gemaakt om de strijd met elkaar te kunnen aangaan op het Veluwemeer. De zeilen werden uitgerold, de beste vaarbomen bij elkaar gezocht en natuurlijk een lunch voor iedereen, want het is hard werken aan boord. Om 8.55 begon de wedstrijdleider met het palaver. Vol aandacht luisterden de jongeren naar de uitleg van de wedstrijd. Het was namelijk niet zomaar een wedstrijd, maar eentje vol actie en uitdaging. En vele onbekende termen kwamen langs: er werd gesproken over achterlijke wind, voor het lapje, kruisen en bomen. Het moge duidelijk zijn dat zo’n dag een hele ervaring is en je vol indrukken weer thuis komt. 

De wedstrijd
Na het palaver werden de trossen losgegooid en gingen de botters op de motor naar het startveld midden op het Veluwemeer. Onderweg was er tijd genoeg om te ontdekken wat eigenlijk een botter is. Ook kreeg iedereen de kans om aan het roer te staan en te ervaren hoe een botter stuurt en hoe zwaar zo’n schip eigenlijk is. Om 11.00 uur klonk het startsein en konden de zeilen gehesen worden. Het eerste deel van de wedstrijd bestond uit een eind zeilen, een boei goed ronden en dan precies voor de ingang van het eiland Pierland de zeilen laten zakken.
Daarna kregen de kinderen de vaarbomen om de botter op spierkracht door de haven van dit eiland ‘te bomen’. Een vaarboom is een lange zware houten stok waarmee je de botter vooruit duwt. Niet de meest makkelijke opgave; teamwork, handigheid en kracht kwamen hierbij om de hoek kijken. Eenmaal bij de wal aangekomen, mochten ze allemaal van boord om het graf van Olde Pier te bezoeken en een nieuwe opdracht in ontvangst te nemen.
Deze opdracht was een vragenlijst in te vullen over allerlei onderwerpen die betrekking hadden op het varen met botters. Die konden ze mooi tijdens het laatste stuk zeilen invullen. Want na Pierland was het een kwestie van de zeilen nog een keer hijsen en in een rechte streep op de finish af. Ondertussen werd er druk gegoogeld, want ook op het water heb je internet, hoe hebben die vissers van vroeger dat toch zonder vol kunnen houden?


De uitslag
Rond 15.00 uur was iedereen weer terug in de haven en konden de prijzen uitgedeeld worden. Naast eeuwige roem kreeg elke school een glimmende beker mee voor in de prijzenkast. Vanwege het prachtige nazomerweer werd de prijsuitreiking verplaatst naar buiten en met zijn allen zo heerlijk in de zon op de Botterwerf was een perfecte afsluiting van een prachtige wedstrijddag. 
De uitslag van de 19de Raboscholierenrace:
1. Van Kinsbergen College team 2 
2. Nuborg College Oostenlicht team 2
3. Nuborg College Oostenlicht team 1
4. Nuborg College Lambert Franckens
5. Nuborg College Veluvine
6. Van Kinsbergen College team 1
 
 Eerder verschenen:

Jeugd heeft de toekomst
12 december officiele start restauratie EB15
19 oktober EB15 gaat naar binnen