X

Deel uw ervaringVerzenden

Voorwaarden

 1. De botters worden uitsluitend verhuurd met bemanning; te weten een schipper en een opstapper.
 2. A. De stichting is WA verzekerd, ook jegens opvarenden.
  B. De huurder is aansprakelijk voor de schade die door enig onrechtmatig handelen van de huurder of zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
  C. Huurder is voor de in lid b bedoelde schade jegens de stichting slechts draagplichtig voor zover de verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico is voor rekening van de huurder.
 3. Indien als gevolg van slechte weersomstandigheden (o.a. te harde wind) de tocht niet kan doorgaan, wat wordt bepaald door de schipper, zal in onderling overleg een andere datum worden vastgelegd. Is dit niet mogelijk dan zal EURO 12,50 annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, danwel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht:
  a. Bij annulering of wijziging van het aantal botters meer dan 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: EURO 12,50 annuleringskosten
  b. Bij annulering of wijziging van het aantal botters tussen 2 en 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 50% van de huursom
  c. Bij annulering of wijziging van het aantal botters binnen 2 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 75% van de huursom
  d. Het niet doorgaan van de vaart als gevolg van een aan de stichting toe te rekenen oorzaak geeft het recht op terugbetaling van 100% van de eventueel reeds betaalde huursom.


NB. De botter is geen luxueus jacht, maar een antiek, zeilend vissersvaartuig met primitieve voorzieningen. Voor catering kan gezorgd worden.

De kosten dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen vanaf de fatuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer ING Bank 7695015 t.n.v. Stichting tot behoud van Elburger Botters onder vermelding van naam en datum.
Als de betaling binnen de gestelde betalingstermijn bij ons binnen is dan is de boeking definitief.
Mocht echter blijken dat de betaling niet binnen de gestelde termijn niet is voldaan dan behouden wij het recht om de boeking te annuleren.

Botterbedrijvenwedstrijd is afgelast

Na zorgvuldige afweging zijn wij als Botterstichting Elburg tot de voor iedereen teleurstellende conclusie gekomen dat het voor ons als vrijwilligersorganisatie niet verantwoord is de Botterbedrijvenwedstrijd en de daarmee samenhangende activiteiten, voor dit jaar door te laten gaan. De belangrijkste reden is dat we niet voor honderd procent de veiligheid en gezondheid van de gasten, de overige bezoekers van het evenement en van de vele vrijwilligers van de Botterstichting, kunnen garanderen.

 

Uiteraard hebben wij als organisator ook onderzocht wat er binnen de beperkende maatregelen tóch mogelijk zou zijn en hebben wij alle alternatieven afgewogen. De uitkomst daarvan is dat wij vooral met het in acht nemen van de 1.5 meter maatregel, het evenement met  bijbehorend programma niet kunnen aanbieden op de manier die u zo van ons bent gewend; “gastvrij,  met optimaal plezier”. Ook de optie ‘testen voor toegang’ vinden wij niet passen in de gemoedelijke sfeer die de Botterbedrijvenwedstrijd en het hele Botterweekend zo eigen is. Dat is nog afgezien van de vele extra organisatorische uitdagingen die deze optie voor onze vrijwilligersorganisatie zou meebrengen. Bovendien biedt deze mogelijkheid ook geen absolute zekerheid dat er toch geen overdracht van het virus plaatsvindt met een eventuele ‘coronabrandhaard’ als gevolg.

 

Wij vinden het ongelooflijk spijtig dat we voor de tweede keer op rij ons geweldige Botterevenement moeten annuleren. Samen met u hadden wij niets liever gezien dan de Elburger haven vol met historische schepen en blije gezichten van u als gasten aan boord van alle botters.

 

Hopelijk is de situatie volgend jaar anders en kunnen wij als Botterstichting dan extra uitpakken en de  25e Botterbedrijvenwedstrijd !!  wél organiseren. Natuurlijk wordt u daarvoor weer uitgenodigd.

 

Wij begrijpen dat u mogelijk teleurgesteld bent, maar tegelijk hopen we op uw begrip voor deze ontzettend lastige beslissing.

 

Namens het bestuur van de Botterstichting

 

 Rabobank Noord Veluwe
van Werven
Wijzonol Bouwverven B.V.
KGS
Lebertus Finance
Recreatieoord Veluwe strandbad
Salverda bouw
Biohorma
Oudholland Elburg B.V.
Service Apotheek Elburg
Kraanverhuur T. Pater B.V.
Frix Fysio
Prins Bouw
LEEUWBOUW BV