X

Deel uw ervaringVerzenden

Voorwaarden

 1. De botters worden uitsluitend verhuurd met bemanning; te weten een schipper en een opstapper.
 2. A. De stichting is WA verzekerd, ook jegens opvarenden.
  B. De huurder is aansprakelijk voor de schade die door enig onrechtmatig handelen van de huurder of zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
  C. Huurder is voor de in lid b bedoelde schade jegens de stichting slechts draagplichtig voor zover de verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico is voor rekening van de huurder.
 3. Indien als gevolg van slechte weersomstandigheden (o.a. te harde wind) de tocht niet kan doorgaan, wat wordt bepaald door de schipper, zal in onderling overleg een andere datum worden vastgelegd. Is dit niet mogelijk dan zal EURO 12,50 annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, danwel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht:
  a. Bij annulering of wijziging van het aantal botters meer dan 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: EURO 12,50 annuleringskosten
  b. Bij annulering of wijziging van het aantal botters tussen 2 en 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 50% van de huursom
  c. Bij annulering of wijziging van het aantal botters binnen 2 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 75% van de huursom
  d. Het niet doorgaan van de vaart als gevolg van een aan de stichting toe te rekenen oorzaak geeft het recht op terugbetaling van 100% van de eventueel reeds betaalde huursom.


NB. De botter is geen luxueus jacht, maar een antiek, zeilend vissersvaartuig met primitieve voorzieningen. Voor catering kan gezorgd worden.

De kosten dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen vanaf de fatuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer ING Bank 7695015 t.n.v. Stichting tot behoud van Elburger Botters onder vermelding van naam en datum.
Als de betaling binnen de gestelde betalingstermijn bij ons binnen is dan is de boeking definitief.
Mocht echter blijken dat de betaling niet binnen de gestelde termijn niet is voldaan dan behouden wij het recht om de boeking te annuleren.

Open dag 7 april 2018

Botterstichting opent haar deuren

Op zaterdag 7 april houdt de Botterstichting Elburg een Open Dag. De deuren gaan open en iedereen mag een kijken in de keuken komen nemen. Mensen die enthousiast zijn kunnen zich bovendien aanmelden als vrijwilliger. De Open Dag gaat spectaculair van start met de tewaterlating van de EB 17 door burgemeester Jan Nathan Rozendaal. Dus komt allen naar ‘De Hellege’. Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar.

Gedurende de gehele dag (van 11.00 tot 16.00 uur) is er van alles te zien en te doen op en rond de Botterwerf. In het kader van het Leer- Werkproject is leermeester/scheepstimmerman Cees Leusink met stagiairs en leerlingen houtbewerking van een MBO-opleiding druk bezig met de restauratie van de EB 68. De aanwezige vrijwilligers vertellen allemaal graag waar ze mee bezig zijn, zoals het leggen van speciale knopen of het schilderen van het Prinsenwerk. Het maken van blokken is een vak apart; een ambacht dat vakmanschap vereist. Maar ook het touwslaan en breeuwen zijn vaardigheden die je niet een twee drie onder de knie krijgt. Er is ook een speciale stand ingericht waar mensen gereedschappen en andere scheepsartikelen kunnen ruilen of kopen.

In het insteekhaventje voor de werf ligt een botter. Nieuwe vaarvrijwilligers kunnen hier informatie krijgen over de interne theorie- en praktijkopleiding bij de Botterstichting. Er wordt verteld wat het varen met een botter inhoudt en natuurlijk kan men zelf ook het zeil hijsen en ervaren hoe zwaar het is. Aan de steiger bij de kantine ligt onze jeugdbotter de EB 47. Deze botter is kleiner dan een ‘echte’ botter en speciaal bedoeld om de jeugd te leren omgaan met dit type schip. Jongens en meisjes kunnen een tochtje maken met de EB 47 en ze leren meteen hoe je netten moet boeten en wat hoekwant vissen is. Ook ligt de EB 43 klaar: onze nieuw B&B botter. Kom kijken of boek alvast een nachtje nostalgie op deze prachtige botter. Natuurlijk kunnen bezoekers van de Open Dag ook een klein vaartochtje maken op een van onze botters. Afvaarten vanaf de werf.

Het museum bevindt zich boven de werf en is niet meer weg te denken. Hier wordt het verhaal over de Stichting en natuurlijk over vroeger vertelt. Tijdens de Open Dag is het museum gratis te bezoeken. De Open Dag is tevens de start van een nieuwe expositie in het museum. Aan de hand van de stamboom van de familie Balk (de eerste eigenaar van de werf), is een foto-expositie gemaakt van negen generaties Balk. Ook is een model van een botter te zien dat ooit door Daan Balk werd gemaakt.

Tijdens de Open Dag start ook de voorverkoop van de kaarten voor het feest in de feesttent tijdens de Botterdagen. Loop dus binnen tijdens onze Open Dag op 7 april om een kijkje te nemen hoe het allemaal gaat of neem voor meer informatie contact op met onze secretaris Anko van der Wielen via info@botterselburg.nl of bel met Anko naar 06-49749111.Rabobank Noord Veluwe
van Werven
Wijzonol Bouwverven B.V.
KGS
Pruis schilderwerken BV
Recreatieoord Veluwe strandbad
Salverda bouw
Biohorma
Blaauw perioverf Elburg BV
Service Apotheek Elburg