X

Deel uw ervaring



Verzenden

Voorwaarden

 1. De botters worden uitsluitend verhuurd met bemanning; te weten een schipper en een opstapper.
 2. A. De stichting is WA verzekerd, ook jegens opvarenden.
  B. De huurder is aansprakelijk voor de schade die door enig onrechtmatig handelen van de huurder of zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
  C. Huurder is voor de in lid b bedoelde schade jegens de stichting slechts draagplichtig voor zover de verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico is voor rekening van de huurder.
 3. Indien als gevolg van slechte weersomstandigheden (o.a. te harde wind) de tocht niet kan doorgaan, wat wordt bepaald door de schipper, zal in onderling overleg een andere datum worden vastgelegd. Is dit niet mogelijk dan zal EURO 12,50 annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, danwel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht:
  a. Bij annulering of wijziging van het aantal botters meer dan 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: EURO 12,50 annuleringskosten
  b. Bij annulering of wijziging van het aantal botters tussen 2 en 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 50% van de huursom
  c. Bij annulering of wijziging van het aantal botters binnen 2 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 75% van de huursom
  d. Het niet doorgaan van de vaart als gevolg van een aan de stichting toe te rekenen oorzaak geeft het recht op terugbetaling van 100% van de eventueel reeds betaalde huursom.


NB. De botter is geen luxueus jacht, maar een antiek, zeilend vissersvaartuig met primitieve voorzieningen. Voor catering kan gezorgd worden.

De kosten dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen vanaf de fatuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer ING Bank 7695015 t.n.v. Stichting tot behoud van Elburger Botters onder vermelding van naam en datum.
Als de betaling binnen de gestelde betalingstermijn bij ons binnen is dan is de boeking definitief.
Mocht echter blijken dat de betaling niet binnen de gestelde termijn niet is voldaan dan behouden wij het recht om de boeking te annuleren.

Museum en werf

Museum en werf

Het Bottermuseum

In het museum van de Botterstichting, dat in 2010 door Prinses Margriet geopend werd, maakt u kennis met de oude visserij- en restauratietechnieken. Een deskundige gids neemt u mee naar het verleden en vertelt over de geschiedenis van de stichting, de visserij en de huidige activiteiten aan de vaartuigen. Aan de hand van diverse miniatuurbotters worden de vistechnieken uitgebeeld en toegelicht. De zeilmaker vertelt hoe de zeilen werden gemaakt en de miniatuurbouwer legt uit hoe de technieken in het groot worden toegepast.

Door te zien, te ruiken en te horen, krijgt u een duidelijk beeld van hoe het vroeger was. Een wandelroute voert u door het pand en zo krijgt u een duidelijk beeld van wat er nodig is om de historische schepen in de vaart te houden.

Om ook de jeugd bekend te maken met hun verleden, is voor kinderen van groep 7 een speciaal jeugdarrangement samengesteld in samenwerking met de Stichting Edu-Art. Voorafgaand aan hun bezoek aan het museum vertelt een leraar het verhaal over de vissersjongen Aart. In het museum neemt een aantal ervaren vrijwilligers de jongeren mee door het museum. Tijdens hun bezoek moeten de kinderen een aantal opdrachten uitvoeren. Aansluitend bezoeken ze de smederij, waar ze de beginselen van het smeden leren. Bij alle uitgevoerde opdrachten kunnen ‘houten visjes’ worden verdiend. Ten slotte wordt de ‘verdiende vis’ (verzameld in een officiële vismand) geveild op de Visafslag, waar de jongeren zelf de klok bedienen en mogen ‘mijnen’. Een leuke en interactieve morgen voor de schoolkinderen!

Wanneer u de theorie van het vissen en varen hebt gezien, is het leuk om het geleerde in de praktijk te brengen en een mooie vaartocht met een botter te maken.

Openingsdagen en –tijden Bottermuseum

Het Bottermuseum is geopend vanaf de eerste zaterdag na Hemelvaartsdag tot en met de tweede zaterdag in september.
Entreeprijs: € 2,50 per persoon. Groepsarrangement, eventueel inclusief varen, is mogelijk.

Openingstijden en dagen:

zaterdag van 13.00 - 16.00 uur.
woensdag (alleen in juli en augustus) van 13.00 - 16.00 uur.

Groepen zijn welkom op afspraak.

Havenkade 39
8081 GR Elburg
T  0525 - 65 58 57
boekingen@botterselburg.nl

Museum en werf Museum en werf Museum en werf Museum en werf 

Rabobank Noord Veluwe
van Werven
Wijzonol Bouwverven B.V.
KGS
Lebertus Finance
Recreatieoord Veluwe strandbad
Salverda bouw
Biohorma
Oudholland Elburg B.V.
Service Apotheek Elburg
Kraanverhuur T. Pater B.V.
Frix Fysio
Prins Bouw
LEEUWBOUW BV