X

Deel uw ervaringVerzenden

Voorwaarden

 1. De botters worden uitsluitend verhuurd met bemanning; te weten een schipper en een opstapper.
 2. A. De stichting is WA verzekerd, ook jegens opvarenden.
  B. De huurder is aansprakelijk voor de schade die door enig onrechtmatig handelen van de huurder of zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
  C. Huurder is voor de in lid b bedoelde schade jegens de stichting slechts draagplichtig voor zover de verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico is voor rekening van de huurder.
 3. Indien als gevolg van slechte weersomstandigheden (o.a. te harde wind) de tocht niet kan doorgaan, wat wordt bepaald door de schipper, zal in onderling overleg een andere datum worden vastgelegd. Is dit niet mogelijk dan zal EURO 12,50 annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, danwel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht:
  a. Bij annulering of wijziging van het aantal botters meer dan 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: EURO 12,50 annuleringskosten
  b. Bij annulering of wijziging van het aantal botters tussen 2 en 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 50% van de huursom
  c. Bij annulering of wijziging van het aantal botters binnen 2 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 75% van de huursom
  d. Het niet doorgaan van de vaart als gevolg van een aan de stichting toe te rekenen oorzaak geeft het recht op terugbetaling van 100% van de eventueel reeds betaalde huursom.


NB. De botter is geen luxueus jacht, maar een antiek, zeilend vissersvaartuig met primitieve voorzieningen. Voor catering kan gezorgd worden.

De kosten dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen vanaf de fatuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer ING Bank 7695015 t.n.v. Stichting tot behoud van Elburger Botters onder vermelding van naam en datum.
Als de betaling binnen de gestelde betalingstermijn bij ons binnen is dan is de boeking definitief.
Mocht echter blijken dat de betaling niet binnen de gestelde termijn niet is voldaan dan behouden wij het recht om de boeking te annuleren.

Contact

STICHTING TOT BEHOUD ELBURGER BOTTERSBezoekadres:
Botter Museumwerf ‘de Hellege’.
Havenkade 39
8081 GR Elburg
 

E: info@botterselburg.nl

 

Secretariaat:
Havenkade 39
8081 GR  Elburg
 

E. info@botterselburg.nl

 

Boekingskantoor:

Havenkade 39
8081 GR Elburg
T. 0525-655857 ( uitsluitend voor boekingen)

E. boekingen@botterselburg.nl


Deelnemen aan Bedrijvenwedstrijd?

Botter Bedrijvenwedstrijd Elburg
Havenkade 39
8081 GR Elburg

E: info@botterbedrijvenwedstrijd.nl


Donateursadministratie
p/a Bas Backerlaan 10
8081 CE Elburg
T. 0525-685256

E. donateurs@botterselburg.nl


Overige informatie:
KvK-nummer 41035307
BTW-nummer NL 0054.36.485.B.01.
Bankrelatie: Rabobank Rek. nummer NL80RABO0301992789
RSIN-nummer 0054.36.485
ANBI Cultuur Reg. nummer 005436485

logo ANBI