X

Deel uw ervaringVerzenden

Voorwaarden

 1. De botters worden uitsluitend verhuurd met bemanning; te weten een schipper en een opstapper.
 2. A. De stichting is WA verzekerd, ook jegens opvarenden.
  B. De huurder is aansprakelijk voor de schade die door enig onrechtmatig handelen van de huurder of zijn medepassagiers aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
  C. Huurder is voor de in lid b bedoelde schade jegens de stichting slechts draagplichtig voor zover de verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico is voor rekening van de huurder.
 3. Indien als gevolg van slechte weersomstandigheden (o.a. te harde wind) de tocht niet kan doorgaan, wat wordt bepaald door de schipper, zal in onderling overleg een andere datum worden vastgelegd. Is dit niet mogelijk dan zal EURO 12,50 annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, danwel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht:
  a. Bij annulering of wijziging van het aantal botters meer dan 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: EURO 12,50 annuleringskosten
  b. Bij annulering of wijziging van het aantal botters tussen 2 en 8 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 50% van de huursom
  c. Bij annulering of wijziging van het aantal botters binnen 2 weken voor de overeengekomen verhuurdatum: 75% van de huursom
  d. Het niet doorgaan van de vaart als gevolg van een aan de stichting toe te rekenen oorzaak geeft het recht op terugbetaling van 100% van de eventueel reeds betaalde huursom.


NB. De botter is geen luxueus jacht, maar een antiek, zeilend vissersvaartuig met primitieve voorzieningen. Voor catering kan gezorgd worden.

De kosten dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen vanaf de fatuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer ING Bank 7695015 t.n.v. Stichting tot behoud van Elburger Botters onder vermelding van naam en datum.
Als de betaling binnen de gestelde betalingstermijn bij ons binnen is dan is de boeking definitief.
Mocht echter blijken dat de betaling niet binnen de gestelde termijn niet is voldaan dan behouden wij het recht om de boeking te annuleren.

Onderhoud

Onderhoud

Met de opening van de Bottermuseumwerf 'De Hellege' in 2010 is er een grote stap gezet om de doelstellingen die stichting heeft, namelijk het onderhouden en het in de vaart houden van de botters, te verwezenlijken.

De mogelijkheden die de stichting nu heeft zijn vele malen beter. Elke winterseizoen krijgen alle botters een onderhoudsbeurt. In de grote hal kunnen twee botters achter elkaar liggen en in de kleine hal, de voormalige verfloods, kan ook nog een botter liggen. Maar deze ruimte is gereserveerd voor het Leer-Werkproject van de stichting.

De buitenhelling is daarnaast ook beschikbaar om een botter op het droge te trekken voor onderhoud. De werkplaats op de werf is voorzien van diverse houtbewerkingsmachines die nodig zijn om de botters te onderhouden. Kortom: het is voor onze vrijwilligers een genot om aan de botters te werken. En wat niet onbelangrijk is, is dat er een prachtige kantine is ingericht waar onze vrijwilligers lekker een bakje koffie kunnen drinken.

Onderhoud voor particuliere booteigenaren

Naast het onderhoud dat wij zelf verrichten aan onze botters, is er ook de mogelijkheid voor particulieren om gebruik te maken van onze accommodatie. Het onderhoud kan zowel in de winter als in de zomer worden uitgevoerd.

Informeer naar de mogelijkheden en tarieven bij onze hellingbaas: Gerard Vos, telefoonnummer 06-13832325 of per mail info@botterselburg.nl.

Onderhoud Onderhoud Onderhoud Onderhoud 

Rabobank Noord Veluwe
van Werven
Wijzonol Bouwverven B.V.
KGS
Lebertus Finance
Recreatieoord Veluwe strandbad
Salverda bouw
Biohorma
Oudholland Elburg B.V.
Service Apotheek Elburg
Kraanverhuur T. Pater B.V.
Frix Fysio
Prins Bouw
LEEUWBOUW BV